Roušar Josef, 8. 9. 1868 Březnice – 9. 7. 1906 Praha, novinář, odborový předák a politik. Původním povoláním strojní zámečník. Začátkem 90. let se zapojil do českého sociálně demokratického hnutí ve Vídni; 1893 se stal členem výkonného výboru Českoslovanské sociálně demokratické strany, posléze člen užšího vedení strany. 1895-1900 redaktor časopisu Kovodělník a čelný představitel odborového Svazu kovodělníků; od 1897 předseda představenstva okresní nemocenské pokladny v Praze. Od 1896 se významně angažoval v zápase za autonomii českého odborového hnutí, 1897 se podílel na založení samostatné české odborové ústředny – Odborového sdružení českoslovanského – a od 1900 do své smrti byl jeho tajemníkem (sekretářem).