Primas Karel, 16. 1. 1903 Vodňany – 7. 2. 1963 Teplice, učitel, osvětový a politický činitel. Absolvent učitelského ústavu v Českých Budějovicích. Ve 20. a 30. letech učil na obecných a měšťanských školách na Teplicku (Bystřice, Cukmantl a Trnovany), kde zároveň aktivně působil v Dělnické akademii (od 1931 vedl její odbočku v Teplicích) i v sociálně demokratické straně. Za německé okupace žil v Hradci Králové, kde se zapojil do domácího odboje. 1945-48 předseda okresního výkonného výboru Čs. sociální demokracie v Teplicích, zároveň 1945-46 předseda okresní správní komise a 1946-48 okresního národního výboru tamtéž. Po únorovém převratu 1948 zbaven jako důsledný demokrat všech funkcí a vyloučen z ČSSD. 1948-54 pracoval manuálně v rudných dolech na Cínovci. 1954 zatčen a za údajnou protistátní činnost odsouzen ke 14 letům vězení; 1960 s podlomeným zdravím propuštěn.