Pohl Adolf, 30. 4. 1875 Nové Hamry v Krušných horách – 30. 4. 1933 Trnovany u Teplic, německý odborový předák a politik. Původním povoláním horník; od 1908 důvěrník odborů a sociálně demokratické strany v okresech Sokolov a Loket. Během první světové války proslul svými odvážnými výzvami za zlepšení sociální situace havířů a jejich rodin. Od 1920 do své smrti vůdce německé sociálně demokratické hornické odborové centrály v ČSR, od 1920 do své smrti a vedoucí činitel a místopředseda německé sociálně demokratické strany dělnické a poslanec Národního shromáždění. 1921 předložil návrh na zásadní novelizaci zákona o uhelném hospodářství. Zasloužil se také o prosazení kolektivních smluv, šestačtyřicetihodinového pracovního týdne a placené dovolené v hornictví.