Pocisk Ján, 18. 4. 1870 Brestovany-Dolné Lovčice (okres Trnava) – 18. 10. 1941 Bratislava, slovenský novinář a politik. Vyučen obuvníkem v Seredi, pracoval postupně v Ostřihomi, Bratislavě, Vídni a Mnichově, kde navštěvoval kursy vyšší průmyslové školy. Začátkem 90. let vstoupil ve Vídni do sociálně demokratické strany, v době mnichovského pobytu se podílel na organizování stávky. Od 1906 úředník nemocenské pokladny a redaktor Slovenských robotnických novin v Bratislavě (spolupracovník Edmunda Borka); 1908-18 člen slovenského výkonného výboru Sociálně demokratické strany Uherska a jeho pokladník, činovník dělnického vzdělávacího spolku Napred, při němž 1913 založil podle českého vzoru první Dělnickou tělocvičnou jednotu na Slovensku. Za 1. světové války udržoval styky s představiteli české sociální demokracie ve Vídni; 1918 člen Slovenské národní rady. 1919-38 člen zemského výkonného výboru Čs. sociálně demokratické strany dělnické na Slovensku, 1919-20 jeho hlavní tajemník; starosta Dělnických tělocvičných jednot v Bratislavě. 1919-20 člen Revolučního národního shromáždění, 1920-25 poslanec, 1925-39 senátor Národního shromáždění. 1923-36 předseda správní rady a ředitel knihtiskárny „J. Pocisk a spol.“ v Bratislavě. Aktivní odpůrce Hlinkovy slovenské ľudové strany; po vzniku samostatného slovenského státu perzekvován, 1940 vězněn v Ilavě. Autor stati Z dejín sociálnej demokracie na Slovensku v Soukupově Revoluci práce (1938).