Pistorius Theodor, 24. 3. 1894 Hořepník u Pelhřimova – 9. 7. 1969 Senohraby u Prahy, národohospodář, sociolog, novinář a publicista. 1921-27 úředník pražské Obchodní komory; 1928-29 a 1932-35 národohospodářský redaktor Práva lidu; 1929-32 osobní tajemník ministra zásobování R. Bechyněho. 1935-39 jeden z ředitelů Exportního ústavu; 1939-41 přednosta odboru Nejvyššího cenového úřadu. Začátkem května 1941 zatčen gestapem a kratší dobu vězněn. 1945-48 přednosta odboru ministerstva průmyslu. 1919-39 člen Sociálního ústavu ČSR, spolupracovník časopisu Sociální problémy a brněnské Sociologické revue. Věnoval se studiu úlohy lidského činitele ve výrobě. Propagoval americké zkušenosti z aplikace zásad sociálního inženýrství a v duchu laboretismu doporučoval plánovité řízení národního hospodářství na základě nových forem organizace práce. Autor spisů Vědecké řízení práce (1927), Co znamená spotřeba pro hospodářský život (1932), Švédská cesta z krise (1934), Lidová a umělecká výroba (1946).