Pick Miloš, *16. 8. 1926 Libáň u Jičína, ekonom. Studoval na jičínské reálce, 1940 však musel studia v důsledku rasové perzekuce ukončit a pracoval pak jako pomocný dělník v Libáni. V téže době se zapojil do protinacistického odboje v rámci komunisticky orientované skupiny „Svět proti Hitlerovi“. 1943-45 byl z rasových důvodů vězněn v koncentračních táborech Osvětim a Buchenwald-Meuselwitz, kde se účastnil ilegální činnosti. 1946 maturoval na reálném gymnáziu a 1946-51 vystudoval statisticko-ekonomické inženýrství na ČVUT. 1945-70 člen KSČ. 1950-68 působil na Státní plánovací komisi, kde posléze vedl oddělení produktivity práce a v 60. letech připravoval zavedení pětidenního pracovního týdne v Československu. 1968-89 pracoval na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČSSR, nejprve jako zástupce ředitele odboru, po svém vyškrtnutí z KSČ 1970 jako referent. 1989-93 pracovník Prognostického ústavu ČSAV, od 1990 ekonomický poradce vlády ČR. Zabývá se problematikou tržní, resp. sociálně tržní ekonomiky, makroekonomického vývoje, konkurenceschopnosti a produktivity. V době normalizace spolupracoval s některými levicovými disidenty a 1989 vstoupil do klubu Obroda. Po sloučení Obrody s Čs. sociální demokracií 1991 se stal členem ČSSD, kde působí jako místopředseda ústřední národohospodářské komise ČSSD. Autor řady odborných prací (Předpoklady růstu produktivity práce a zkracování pracovní doby, 1960; příspěvky v kolektivních dílech Výsledky srovnání úrovně produktivity práce mezi zeměmi RVHP, 1970, a Sociální a ekonomické souvislosti integrace ČR do EU, 2001) a vzpomínkových knih, vyrovnávajících se s prožitkem holocaustu (Přes Acherón zpátky to šlo hůř, 1997; Verstehen und nicht vergessen, Kostnice 2000).