Pešl Antonín, 31. 12. 1891 Velký Dešov u Třebíče – 22. 12. 1942 Berlín, novinář a publicista. Studoval filosofii a germanistiku na české univerzitě v Praze a na univerzitě ve Vídni. Za 1. světové války 1916 zajat na italské frontě a posléze se stal jedním z organizátorů čs. legií v Itálii; 1917-18 člen Odbočky Národní rady čs. v Římě, 1919-20 člen čs. delegace na pařížské mírové konferenci. 1920-26 pracovník Kanceláře čs. legií v Praze, 1926-38 zahraničně politický redaktor Národního osvobození, 1938 šéfredaktor rozhlasového zpravodajství ČTK; člen předsednictva Čs. obce legionářské a funkcionář Čs. sociálně demokratické strany dělnické. Na počátku německé okupace čelný organizátor domácí rezistence, činný zároveň v Politickém ústředí a Obraně národa a koordinující jejich odbojové aktivity; 1940 spoluzakladatel a vedoucí představitel Ústředního vedení odboje domácího. V září 1940 zatčen gestapem; 1942 odsouzen k trestu smrti a popraven.