Peltrám Antonín, *3. 11. 1930 Praha, ekonom, dopravní expert a politický činitel; manžel Květoslavy Kořínkové. 1954 absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a 1963 Elektrotechnickou fakultu ČVUT. Pracoval v oblasti výzkumu a racionalizace železniční dopravy; 1990-92 ředitel odboru dopravní politiky, prognostiky a mezinárodních vztahů na ministerstvu dopravy ČSFR. Autor řady vědeckých prací z oboru ekonomiky, organizace a integrace dopravy; od 1996 docent Technické univerzity – Vysoké školy báňské v Ostravě. Od 1993 člen ČSSD; 1994-99 předseda ústřední dopravní komise strany a spolu se svou manželkou autor koncepce dopravní politiky ČSSD. Od července 1998 do dubna 2000 ministr dopravy a spojů ČR.Od 2001 předseda národního výboru Evropské ligy pro hospodářskou spolupráci (ELEC) v Bruselu; od 2002 rektor Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů v Praze.