Pelikán Jaroslav, *14. 1. 1929 Spálené Poříčí, politický činitel. Pochází z rodiny se sociálně demokratickou tradicí (jeho děd František Ferda, havíř v Sulkově, patřil v 80. letech 19. století k zakladatelům strany na Plzeňsku). 1948 maturoval na Vyšší průmyslové škole stavební v Plzni. 1946-48 byl činný v řadách sociálně demokratické mládeže a po únoru 1948 se účastnil protikomunistické rezistence. 1949 zatčen a odsouzen k sedmi rokům vězení, 1954 propuštěn. 1955-57 pracoval ve Škodových závodech, 1957-89 jako mistr, později stavbyvedoucí Okresního stavebního podniku Plzeň-jih. 1989-90 se podílel na obnově ČSSD na Plzeňsku a založil její místní organizaci ve Spáleném Poříčí, jejímž předsedou je dodnes. 1991-2001 člen ústředního výkonného výboru, 1993-2001 člen, poté čestný člen předsednictva ČSSD; od 1990 člen krajského (regionálního) výkonného výboru strany v Plzni. Od 2000 předseda Krajského klubu seniorů ČSSD v Plzni, od 2001 místopředseda Klubu seniorů ČSSD v Praze.