Paul Ernst, 27. 4. 1897 Modrá u Děčína – 11. 6. 1978 Stuttgart, německý politik a novinář v ČSR. Vyučen typografem. Od 1912 aktivista německé sociálně demokratické mládeže v Čechách, 1919-26  její předseda (Arbeitsgemeinschaft sozialistischer Jugendorganisationen). 1923-32 člen předsednictva a předseda Socialistické internacionály mládeže. 1925-38 redaktor listu Sozialdemokrat, 1932-38 tajemník a člen předsednictva Německé sociálně demokratické dělnické strany v ČSR, 1934-38 předseda Republikanische Wehr (Stráže republiky). 1938-48 žil ve Švédsku, kde se stal mluvčím sudetoněmeckého exilu ve Skandinávii. 1948 přesídlil do Esslingenu v Bádensku-Württenbersku. 1948-49 šéfredaktor listu Allgemeine Zeitung v Mannheimu. 1949-69 poslanec Spolkového sněmu za SPD; člen parlamentního shromáždění Rady Evropy 1956-67. 1951 spoluzakladatel, 1966-72 předseda Seliger-Gemeinde.