Palas Jaroslav, *2. 10. 1952 Bruntál, politik; povoláním zemědělský inženýr. Vystudoval obor ovocnictví, zahradnictví a vinohradnictví na Vysoké škole zemědělské v bulharském Plovdivu; pracoval na státním statku ve Velkých Bílovicích a v Bruntálu (agronom, posléze ředitel závodu). 1981-90 člen KSČ, 1992-95 Levého bloku, od 1995 ČSSD. Od června do prosince 1992 poslanec České národní rady, 1993-2004 Parlamentu ČR; 1996-98 místopředseda, 1998-2002 předseda zemědělského výboru Poslanecké sněmovny PČR. Od července 2002 do dubna 2005 ministr zemědělství ČR.