Pačes Josef, 13. 4. 1856 v Praze-Vinohradech – 21. 5. 1909 Nebraska (USA), aktivista radikálního směru českého socialistického hnutí. Povoláním zedník; do začátku 80. let 19. století žil a pracoval v Libni u Prahy (dnes Praha 8). Od přelomu 70. a 80. let činný v sociálně demokratické straně; v době její perzekuce počátkem 80. let odešel na Liberecko a 1884 založil v Hluboké u Liberce tajnou tiskárnu, kde vytiskl anarchistické letáky a jedno číslo časopisu Svoboda. V únoru 1885 spolu se svými spolupracovníky Kryštofem Černým (1860-1899) a Janem Rampasem (1854-1897) zatčen a odsouzen k šestnácti letům žaláře, později mu trest za útok na dozorce zvýšen na devatenáct let. Celkem sedmnáct let vězněn v trestnici na Borech, z toho devět let v samovazbě; v důsledku dlouhého věznění psychicky onemocněl. 1902 propuštěn; záhy emigroval do USA, kde 1905 zemřel. Jako oběť v rakouských poměrech nebývale tvrdé represe byl českou sociální demokracií považován za „mučedníka“ dělnického hnutí.