Outrata Vojtěch, 8. 4. 1902 Dřevnovice na Hané – 7. 5. 1942 Mauthausen , novinář, odborový a politický činitel.  Absolvent obchodní akademie, poté úředník konzumního družstva Budoucnost; aktivista sociálně demokratické mládeže, Dělnických tělocvičných jednot a odborového hnutí. 1928–29 administrátor, 1929–41 šéfredaktor prostějovského sociálně demokratického listu Hlas lidu; 1936–39 člen městské rady v Prostějově. Za německé okupace se zapojil do protinacistického odboje v rámci organizace Petiční výbor Věrni zůstaneme; v prosinci 1941 zatčen gestapem a na jaře 1942 deportován do koncentračního tábora Mauthausen, kde zahynul.