Novotný Jan, 25. 1. 1912 Jaroměř – 7. 11. 1950 St. Cesaire u Montrealu (Kanada), politik. Původním povoláním textilní dělník; 1931-37 pracoval jako technický kreslič. Od 1927 politicky činný v sociálně demokratické mládeži, 1937-39 krajský tajemník Čs. sociálně demokratické strany dělnické, posléze Národní strany práce v Hradci Králové. Na počátku německé okupace 1939-40 tajemník Národního souručenství v Chrudimi a zároveň aktivní účastník domácího protinacistického odboje; v květnu 1940 zatčen gestapem a do konce války vězněn v koncentračním táboře. 1945-48 člen krajského vedení Čs. sociální demokracie v Hradci Králové, člen ústředního výkonného výboru strany a poslanec Národního shromáždění, 1946-48 předseda dopravního výboru parlamentu. Stoupenec protifierlingerovského křídla v ĆSSD a jeden z jeho mluvčích na brněnském sjezdu v listopadu 1947. V únoru 1948 odjel do Indie jako člen delegace, pověřené dojednáváním čs.-indické dopravní smlouvy; na zpáteční cestě se v Římě dozvěděl o komunistickém převratu v ČSR a zůstal v exilu. 1948-50 žil v Itálii a ve Švýcarsku a podílel se na formování exilové ČSSD (člen jejího prvního ústředního výkonného výboru). 1950 přesídlil do Kanady, kde se záhy stal obětí autonehody.