Novotný Antonín (Tony), 30. 8. 1886  Městec Králové – 29. 8. 1932 Chicago (USA), novinář; činitel české sociální demokracie a krajanského hnutí v USA. Vyučil se pekařem. 1906 odešel do USA; usadil se v Chicagu, kde zpočátku pracoval ve své profesi, záhy začal aktivně působit v odborech, v české sekci Socialistické strany Ameriky, v Dělnických tělocvičných jednotách a různých kulturních spolcích. 1911-16 redaktor Amerických dělnických listů a vedoucí představitel české sociální demokracie v Clevelandu (spolupracovník Josefa Martínka), od 1916 funkcionář české sekce Socialistické strany Ameriky v Chicagu, 1918-19 redaktor listu Svornost tamtéž. Za 1. světové války se zapojil do čs. zahraničního odboje v USA a spolupracoval s T. G. Masarykem; 1919 navštívil ČSR a uskutečnil zde přednáškové turné. 1920-31 vedoucí redaktor listu Práce v New Yorku, 1932 převzal opět redakci Spravedlnosti v Chicagu. Patřil k výrazným představitelům společenského, politického a kulturního života české krajanské komunity v USA; proslul jako vynikající řečník, recitátor české poezie, organizátor divadelních a hudebních produkcí.