Neuschul Ernst, 17. 5. 1895 Ústí nad Labem – 11. 9. 1968 Londýn, německý malíř. Po studiích  na ústeckém gymnáziu studoval malbu na pražské, vídeňské a krakovské výtvarné akademii. 1920-33 tvořil v prostředí německé avantgardy v Berlíně; od akademismu a expresionismu dospěl k „nové věcnosti“ – realistickému uměleckému stylu s výrazným sociálním akcentem. Vedle malířství se věnoval také fotografii, filmu a tanečnímu umění (jako tanečník – partner své první manželky, javánské tanečnice – absolvoval několik turné po Evropě, USA a Kanadě). 1933 se před nacisty, kteří prohlásili jeho dílo za „zvrhlé umění“, uchýlil do Československa, kde dal svou tvorbu do služeb německé sociální demokracie a navrhl pro ni řadu propagačních materiálů. Veřejně se angažoval v sociálně demokratickém antifašistickém hnutí a organizoval pomoc německým a rakouským demokratickým exulantům v ČSR. 1934 portrétoval prezidenta T. G. Masaryka. 1935-36 pobýval na oficiální pozvání v Sovětském svazu, kde mj. portrétoval J. V. Stalina a Jiřího Dimitrova; od dobové sovětské skutečnosti si ovšem zachoval kritický odstup. V březnu 1939 emigroval do Velké Británie; v průběhu 2. světové války zde spolupracoval s německým sociálně demokratickým exilem a těžce nesl jeho rozpory s prezidentem Benešem. Do ČSR se již nikdy nevrátil a dožil v Londýně (1946 přijal příjmení „Norland“).