Nedbálek Břetislav, 30. 1. 1922 Bratislava – 10. 10. 1998 Praha, právník, báňský inženýr, politický činitel. 1945-48 vystudoval práva na Masarykově univerzitě v Brně; zároveň byl politicky činný v ústřední komisi mládeže Čs. sociální demokracie, kde reprezentoval protikomunistické křídlo strany. Blízký spolupracovník a přítel R. Luži. 1948-50 auskultant krajského soudu v Brně, 1950-51 soudce krajského soudu v Praze; 1951-53 úředník ministerstva spravedlnosti, odkud 1953 jako „státně nespolehlivý“ propuštěn. 1953-60 zaměstnán jako horník nejprve na Ostravsku, poté na Příbramsku; současně dálkově studoval Vysokou školu báňskou v Ostravě, kde 1959 promován inženýrem. 1960-82 pracoval v Ústavu pro výzkum rud v Praze 4. Udržoval kontakty se svými sociálně demokratickými přáteli ve vlasti i v zahraničí; ve druhé polovině 80. let ve spolupráci s R. Lužkou, P. Janýrem a S. Klabanem připravoval obnovení ČSSD. 1988-89 spolupředseda (se St. Pošustou) Společnosti pro studium demokratického socialismu; 1989-90 tajemník přípravného výboru ČSSD. V jeho bytě na pražské Národní třídě číslo 30 došlo 19. 11. 1989 k obnovení činností Čs. sociální demokracie a v následujících týdnech zde sídlil sekretariát strany, v němž pracovala i Nedbálkova manželka Božena a synové Milan a Jiří. Na počátku 90. let vykonával funkci tajemníka ČSSD pro zahraniční styky. – V obnovené ČSSD se politicky angažoval i jeho starší syn MUDr. Milan Nedbálek (1951-1999), jenž byl 1989-90 spolu s otcem členem přípravného výboru, 1990-91 členem a 1991-93 náhradníkem ústředního výkonného výboru strany.