Nechvíle František, 20. 1. 1856 Roveň – 1931, průkopník sociálně demokratického hnutí v severních Čechách; jeden z nejbližších spolupracovníků Ferdinanda Schwarze. 1877-80 člen libereckého ústředního výboru celorakouské sociálně demokratické strany, od 1880 člen jejího provinčního vedení, oficiálně představovaného jako vydavatelství časopisu Arbeiterfreund. 7. 4. 1878 účastník zakládajícího sjezdu Českoslovanské sociálně demokratické strany v Břevnově u Prahy. Organizátor a mluvčí socialisticky orientovaného českého dělnictva na Liberecku, pro něž zprostředkovával z Prahy český sociálně demokratický tisk. V Liberci též založil a poté vedl český kulturně vzdělávací spolek Dobročin.