Nechanský Jaromír, 4. 12. 1916 Praha – 16. 6. 1950 Praha, důstojník; zeť Bohumila Laušmana. Absolvent Vojenské akademie v Hranicích. Za 2. světové války 1939-40 příslušník čs. zahraničních vojsk ve Francii, 1940-45 ve Velké Británii, kde dosáhl hodnosti štábního kapitána. 1945 velitel paradesantu Platinum-Pewter, vysazeného v noci ze 16. na 17. 2. 1945 u Nasavrk; navázal kontakty s centrem domácího odboje (Radou tří) a zajišťoval radiové spojení s Londýnem a posléze i s Košicemi. Od konce dubna 1945 stál v čele vojenské komise České národní rady a sehrál důležitou úlohu v Pražském povstání v květnu 1945. V poválečných letech působil v hodnosti majora na generálním štábu Čs. armády a zároveň byl činný v branné komisi Čs. sociální demokracie. Po únorovém převratu 1948 vytvořil protikomunistickou odbojovou skupinu. V září 1949 zatčen, v červnu 1950 odsouzen za velezradu a špionáž k trestu smrti a popraven. 1990 posmrtně rehabilitován a povýšen na plukovníka.