Navarová Světlana, *12. 6. 1956 Praha, politička. 1980 absolvovala technickou kybernetiku na ČVUT a 1980-91 pracovala jako programátorka v podniku Vakus Praha. Od prosince 1989 členka ČSSD, od 1991 členka ústředního výkonného výboru, 1997-2001 předsednictva strany. 1991-99 zahraniční tajemnice ČSSD; zasloužila se o rozvoj její spolupráce s evropskými sociálně demokratickými stranami a o její zakotvení ve strukturách Socialistické internacionály. 1999-2002 poradkyně předsedy vlády ČR pro zahraniční politiku. Od 1995 členka, 1997-2001 místopředsedkyně krajského výkonného výboru ČSSD v Praze. 2000-2002 poslankyně Parlamentu ČR. 2002-2004 předsedkyně Sociálně demokratických žen v Praze.