Munzar Josef, 17. 4. 1904 Košťálov u Lomnice nad Popelkou – 1971 Praha, politický činitel. Pocházel z malozemědělské rodiny, od patnácti let se sám živil. 1922 se vyučil elektromontérem, 1922-25 pracoval ve Francii (mj. u firmy Renault), 1925-48 u Elektrických podniků hlavního města Prahy – nejprve jako montér, poté mistr, posléze jako úředník. Od 1926 člen a funkcionář sociálně demokratické strany a jejích odborů; 1945-48 předseda závodní organizace Čs. sociální demokracie v pražských Elektrických podnicích a člen ústřední komise strany pro závodní organizace. Stoupenec autentické sociálně demokratické politiky; po únorovém převratu 1948 zbaven funkcí a propuštěn ze zaměstnání; od 1948 v invalidním důchodu. Na přelomu 40. a 50. let udržoval styky se sociálně demokratickou opozicí proti komunistickému režimu, rozšiřoval protistátní letáky a údajně navázal spojení s exilovou ČSSD. V lednu 1954 zatčen a v říjnu téhož roku odsouzen ve velkém procesu s „pravicovými“ sociálními demokraty k sedmnácti letům žaláře; v květnu 1960 propuštěn na amnestii. V době „pražského jara“ 1968 se aktivně podílel na pokusu o obnovení činnosti Čs. sociální demokracie a stal se jedním z pěti členů jejího ústředního přípravného výboru.