Mrázek Jozef, 20. 4. 1910 Lamač u Bratislavy – 8. 12. 1979 New York, právník, novinář a politik. Vystudoval práva na Komenského univerzitě v Bratislavě. Od studentských let působil v čs. sociální demokracii na Slovensku; 1935-38 právní poradce zemského ústředí strany v Bratislavě a spolupracovník Robotnických novin. 1939-45 pracoval jako úředník v ekonomické oblasti; po osvobození 1945 organizoval zásobování na západním Slovensku a 1945-48 byl přednostou prezidia pověřenectva výživy. Odpůrce sloučení slovenské sociální demokracie s Komunistickou stranou Slovenska v době Slovenského národního povstání; 1946 spoluzakladatel a poté místopředseda slovenské Strany práce, mluvčí autentických slovenských sociálních demokratů na brněnském sjezdu Čs. sociální demokracie v listopadu 1947, 1946-48 odpovědný redaktor Hlasu práce. Po únorovém převratu 1948 zatčen, ale posléze pro nedostatek důkazů propuštěn. Koncem roku 1948 odešel do zahraničí, kde se stal členem představenstva a místopředsedou exilové ČSSD (funkce zastával až do své smrti). Od 1951 redaktor dělnických programů rozhlasové stanice Svobodná Evropa v Mnichově, později v New Yorku. Člen, od 1974 místopředseda Rady svobodného Československa.