Moulis Josef,  19. 3. 1894 Příkosice u Rokycan – 6. 10. 1943 Stuttgart, právník, odborový a politický činitel . Pocházel z hornické sociálně  demokratické rodiny; jeho otec Jan Moulis patřil k zakladatelům české sociální demokracie na Rokycansku. 1914 začal studovat  práva na české univerzitě v Praze, ale po vypuknutí 1.světové války byl 1915 povolán do rakousko-uherské armády a odeslán nejprve na italskou, poté na rumunskou frontu, kde přeběhl na ruskou stranu a 77přihlásil se do čs. legií. 1918 upadl na Urale do bolševického zajetí a několik měsíců vězněn. Po šťastném návratu do vlasti dostudoval práva a nastoupil jako právník na ředitelství státních drah v Plzni. Vstoupil do Čs. sociálně demokratické strany dělnické a stal se jedním z jejích vedoucích funkcionářů  na Plzeňsku; působil v celostátním vedení Dělnických tělocvičných jednot a Unie železničních zaměstnanců, organizoval železničářské družstevnictví a dopisoval do plzeňského deníku Nová doba. Zároveň byl činný i v Čs. obci legionářské. Hned na počátku německé okupace se zapojil do protinacistické rezistence,  podílel se na založení plzeňské železničářské odbojové organizace a posléze Petičního výboru Věrni zůstaneme.  Koncem května 1940 zatčen gestapem,  tři roky vězněn v různých nacistických žalářích, 11. 5. 1943 odsouzen k trestu smrti a v říjnu téhož roku popraven.