Mokrý Adolf, 8. 6. 1900 Žďár nad Sázavou – 12. 11. 1978 Londýn, grafik, novinář a politický činitel. Funkcionář sociálně demokratické strany v Brně; od 1945 náhradník ústředního výkonného výboru. 1945-48 redaktor brněnského sociálně demokratického deníku Čin, 1946-48 náměstek primátora města Brna. Jako obhájce autentické sociálně demokratické politiky byl po únorovém převratu zbaven všech funkcí a propuštěn z redakce. V dubnu 1948 emigroval do Rakouska a dva roky pak žil v Innsbrucku, kde se zapojil do činnosti exilové ČSSD a čs. exilu vůbec. Od 1950 působil ve Velké Británii; podílel se na vydávání a redakci časopisu Demokracie a socialismus a patřil k vedoucím představitelům exilové ČSSD (nejbližší spolupracovník V. Bernarda a V. Holuba), byl činný v londýnském centru Rady svobodného Československa a pracoval též jako hlasatel čs. vysílání BBC. Hlavní redaktor a spoluautor sborníku Osmdesát let československé sociální demokracie (Londýn 1958), autor několika publikací (Karel Havlíček Borovský po sto letech, Lund 1956).