Martínek Josef (Joe), 23. 3. 1889 Poděbrady – 19. 3. 1980 Tucson (Arizona, USA), novinář. Absolvoval odbornou školu pro umělecké zámečnictví v Hradci Králové a 1906-08 pracoval jako cizelér v Berlíně a Mnichově. 1909 odešel do USA, kde pracoval nejprve jako soustružník, posléze jako učitel české doplňovací školy a redaktor českého sociálně demokratického tisku. Od 1910 člen a funkcionář české sekce Socialistické strany Ameriky, činovník krajanských spolků a cvičitel Dělnických tělocvičných jednot; 1916-34 šéfredaktor Amerických dělnických listů. Za 1. světové války jeden z organizátorů čs. zahraničního odboje v USA, spolusignatář Clevelandské (1915) a Pittsburské (1918) dohody; 1917 spolupracovník T. G. Masaryka v Rusku, 1919 vedoucí krajanské delegace z USA k čs. legiím na Sibiř. Počátkem 20. let vystudoval sociologii na Western Reserve University v Clevelandu, pokračoval v žurnalistické činnosti a exponoval se v americkém družstevním hnutí; 1925 založil českou družstevní obec Taborville v Ohiu. 1934-39 působil v ČSR; 1935-38 šéfredaktor Večerního Práva lidu v Praze, aktivní účastník zápasu na obranu republiky. V únoru 1939 se vrátil do USA. Za 2. světové války se jako tajemník Čs. národní rady americké podílel na čs. zahraničním odboji. 1947 se přestěhoval do Arizony, ale nadále spolupracoval s krajanským tiskem a Hlasem Ameriky; věnoval se historii českého krajanského hnutí v USA (autor knihy Století Jednoty československých spolků v Americe, 1955) a básnické tvorbě v češtině i angličtině (sbírka Songs of the Desert, 1963). Spoluautor Soukupovy Revoluce práce (1938), kam napsal pramenně hodnotnou kapitolu Sociální demokracie v Americe a autor podnětné stati Kořeny, z nichž jsme vyrostli ve sborníku Osmdesát let československé sociální demokracie 1878-1958 (1958).