Mareš Richard, *27. 4. 1930 Plzeň, technik a politický činitel. 1951-56 vystudoval Vysokou školu strojní v Plzni. 1956-63 konstruktér, 1963-89 oborový inženýr, 1989-90 technický náměstek ředitele Škodových závodů v Plzni. 1990 se podílel na obnově činnosti ČSSD v Plzni; 1990-91 tajemník, 1991-96 předseda a od 1997 čestný předseda okresního výkonného výboru ČSSD Plzeň-město; 1991-96 člen ústředního výkonného výboru strany