Majer Václav, 22. 1. 1904 Pochválov u Loun – 25. 1. 1972 College Park (Maryland, USA), politik. Od patnácti let pracoval jako horník na Mostecku, po návratu z vojny se stal tajemníkem odborové organizace sociálně demokratického zemědělského dělnictva v Lounech; 1935-38 předseda Svazu domkářů a malorolníků při Čs. sociálně demokratické straně dělnické, 1937-38 člen ústředního výkonného výboru strany. Přední sociálně demokratický odborník na problematiku vesnice, spolupracovník Práva lidu. Na začátku nacistické okupace se zapojil do domácího odboje (mj. ve spojení s A. Hamplem a J. Alešem); v únoru 1940 uprchl spolu s V. Holubem přes Maďarsko a Jugoslávii do Francie, kde se stal příslušníkem čs. vojenské jednotky. Od léta 1940 působil v čs. zahraničním odboji ve Velké Británii; 1942-45 člen Státní rady čs. a 1944-45 ministr průmyslu, obchodu a živností čs. exilové vlády v Londýně. (Jeho matka byla kvůli synově odbojové činnosti odvlečena do koncentračního tábora v Osvětimi, kde zahynula.) 1945-48 člen představenstva Čs. sociální demokracie, poslanec Národního shromáždění a ministr výživy; jeden z hlavních představitelů protikomunistického křídla v sociálně demokratické straně, odpůrce Fierlingerova směru. V únorové krizi 1948 jako jediný ze sociálně demokratických členů vlády podpořil vystoupení ministrů národně socialistické, lidové a demokratické strany a na zasedání ústředního výkonného výboru ČSSD 23. 2. 1948 žádal, aby se sociální demokracie k demisi připojila, ale nepodařilo se mu tento návrh prosadit; 25. 2. 1948 podal tedy demisi za svou osobu. Po převzetí moci komunisty a ovládnutí sociální demokracie fierlingerovskou „levicí“ byl zbaven všech stranických funkcí a vyloučen ze strany; záhy emigroval do Velké Británie a 1950 do USA. Od září 1948 do své smrti předseda Čs. sociální demokracie v exilu; od 1949 člen výboru Rady svobodného Československa. Působil též v Mezinárodním ústředí svobodných odborů v exilu, v Socialistické internacionále a ve Shromáždění podmaněných národů (ACEN). Usiloval o spolupráci všech demokratických složek čs. exilu. Spoluautor Mokrého sborníku Osmdesát let československé sociální demokracie 1878-1958 (1958).  –  Jeho manželka Irma Majerová, rozená Linhartová (1918-2002), aktivní členka čs. sociální demokracie ve vlasti i v exilu, byla sekretářkou generálních tajemníků strany Vojtěcha Dundra a Blažeje Vilíma.