Maiwald (Maywald) Karel, 3. 10. 1902 Oslavany – 18. 8. 1979 Londýn, národohospodář a statistik. 1921-25 vystudoval práva na Masarykově univerzitě v Brně a 1926-28 studoval jako stipendista Rockefellerovy nadace v USA, Velké Británii, Německu a Švýcarsku. 1928-31 přednášel na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, 1931-45 působil ve Státním statistickém úřadě v Praze; 1938 se habilitoval na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Přední specialista v oboru statistické evidence (sestavil první index průmyslové výroby v ČSR). Zásadní kritik liberalistické ekonomické teorie a praxe; stoupenec učení J. M. Keynese. V době světové hospodářské krize propagoval myšlenku úvěrové expanze jako nejúčinnějšího nástroje hospodářského oživení; zdůrazňoval, že hospodářskou politiku nelze odpovědně provádět bez ohledu na sociální dopady tržního mechanismu. Svými názory ovlivnil sociálně ekonomickou politiku ČSR ve druhé polovině 30. let. Člen sociálně demokratické strany, za 2. světové války účastník domácího odboje v rámci organizace Petiční výbor „Věrni zůstaneme“. 1945-48 předseda Státního úřadu plánovacího a externí profesor Vysoké školy politické a sociální v Praze; člen ústředního výkonného výboru ČSSD a hlavní národohospodářský expert strany, 1945-46 poslanec Prozatímního národního shromáždění. Na podzim 1949 emigroval do Velké Británie. Od 1950 působil na katedře aplikované ekonomiky univerzity v Cambridge (Velká Británie), 1961-66 pracoval jako statistický expert v Rhodesii a Nigerii; zároveň byl činný v exilové ČSSD. Autor četných odborných studií a knižních monografií Hospodářský život a úvěr (1937), Vnitřní obchod během poslední hospodářské krise na území protektorátu a dřívějšího Československa (1940), Národohospodářská theorie (1947), Domestic Capital Formation in the U.K. 1920-38 (1960).