Lustig Emil, 28. 6. 1883 Plaňany u Kolína – 17. 1. 1962 Stockholm, hospodářský manažer a činitel družstevního hnutí. Po absolvování obchodní školy pracoval jako úředník v chemickém průmyslu. Od 1905 organizoval české sociálně demokratické družstevnictví; 1908 spoluzakladatel a poté dlouholetý předseda Ústředního svazu a vedoucí činitel a místopředseda německé sociálně demokratické strany dělnické konzumních, výrobních a hospodářských družstev, 1911-38 ústřední ředitel Velkonákupní společnosti konzumních družstev v Praze; člen výkonného výboru Mezinárodního svazu družstev v Londýně. Významně se podílel na rozvoji družstevního hnutí v meziválečném Československu. 1939 odešel před nacistickou perzekucí do Švédska, kde se stal zaměstnancem švédské družstevní centrály; 1940-45 spolupracoval s čs. exilovou vládou v Londýně. 1945 se vrátil do vlasti, ale komunisté mu znemožnili pokračovat v práci v čs. družstevním hnutí. Po únorovém převratu 1948 emigroval opět do Švédska a 1949-59 pracoval v ústředí švédských družstev. Udržoval kontakty s exilovou Čs. sociální demokracií; z jeho iniciativy poskytla švédská družstevní centrála novinový papír na osmnáct čísel revue Demokracie a socialismus, vydávané čs. sociálními demokraty v Londýně.