Langer Leopold, 15. 9. 1880 Křelovice – 28. 8. 1942 Lodž (Polsko), právník, komunální politik, sociální pracovník a publicista. Vystudoval práva na české univerzitě v Praze; od 1910 advokát tamtéž. Od studentských let činný v české sociální demokracii, kterou od 1913 reprezentoval na pražské radnici. 1913-18 člen sboru obecních starších, 1918-19 správního sboru, 1919-39 ústředního zastupitelstva a rady hlavního města Prahy; 1919-39 člen předsednictva Svazu čs. měst a 1928-39 člen zemského zastupitelstva v Čechách. Ve své komunální i publicistické činnosti věnoval zvláštní pozornost sociálním a speciálně bytovým poměrům pražského dělnictva a lidových vrstev vůbec (spis Bytová otázka a dělnictvo, 1912; články v Hospodářské politice ve 20. letech) a soustavně usiloval o jejich zlepšení; významně se podílel na vytvoření Velké Prahy. Patřil k výrazným osobnostem pražského veřejného i kulturního života v meziválečném období. Za německé okupace byl z rasových důvodů perzekvován; v říjnu 1941 transportován i s manželkou do lodžského ghetta, kde v létě následujícího roku zahynul.