Kuneš Michael,  1. 7. 1955, Karlovy Vary, politik. Syn sochaře Karla Kuneše. Vyučen uměleckým kovářem. 1978-90 pracoval v různých zaměstnáních v komunálních službách Karlových Varů, Domažlic a Plzně;1987 absolvoval střední pedagogickou školu v Karlových Varech. Od 1990 člen ČSSD, 1993-96 a 2003-2005 předseda jejího okresního výboru v Karlových Varech. 1990-96 člen rady, 1996-98 náměstek primátora města Karlovy Vary; od 2003 místostarosta města  Jáchymova.  1996-2002 poslanec Parlamentu ČR. Od 2003 předseda sdružení Vladař, reprezentujícího 120 obcí v severozápadních Čechách a připravujícího projekty strukturální obnovy regionu.