Kučera Petr, *29. 6. 1947 Liberec, novinář a politik. 1973-90 zahraničně politický redaktor deníku Svobodné slovo. 1989 jeden z protagonistů listopadového převratu v Praze, spoluzakladatel a 1989-91 čelný představitel Občanského fóra, 1991-92 reprezentant Občanského hnutí, od jara 1992 Čs. sociální demokracie. Od ledna 1990 do prosince 1992 poslanec Sněmovny lidu Federálního shromáždění (od dubna 1992 člen Klubu sociálně demokratické orientace), od června 1990 do června 1992 člen předsednictva Federálního shromáždění. 1995-96 místopředseda MV Praha. Od 1997 se věnuje podnikatelské činnosti.