Krkoška Pankrác, 26. 1. 1861 Jiříkovice u Brna – 16. 2. 1888 Brno, učitel, novinář a publicista, průkopník sociální demokracie na Moravě. 1883-84 redaktor časopisu Bojovník v Brně, kam přispíval především teoretickými články; spoluvydavatel časopisů Křik lidu (Brno) a Duch času (Prostějov). 1885 spoluzakladatel a poté hlavní redaktor brněnské Rovnosti; zasloužil se o její žurnalistickou úroveň. Vynikal značným politickým vzděláním a věnoval zvláštní pozornost teoretickým problémům socialistického hnutí. Vyvíjel širokou osvětovou činnost mezi dělnictvem (přednášky). V 80. letech přispěl k překonání dobových rozporů mezi umírněnými a radikály v české sociální demokracii, završenému na brněnském sjezdu strany v prosinci 1887.