Kříž Karel,  28. 10. 1902 Bílina – 18. 6. 1944 Londýn, ekonom, novinář a publicista. Vystudoval Vysokou školu obchodní a Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (obor hospodářské a politické geografie). 1926-38 národohospodářský a politický redaktor, posléze parlamentní zpravodaj Práva lidu. Ve 30. letech se fundovaně zabýval problematikou světové hospodářské krize a jejích důsledků (autor publikací Tragický vývoj nezaměstnanosti u nás, 1934, a Perspektivy naší soudobé hospodářské krise). Od 1939 působil v exilu ve Velké Británii, kde se významně uplatnil v čs. vysílání BBC i v exilové sociálně demokratické reprezentaci. 1940-42 úředník propagačního odboru exilového ministerstva zahraničních věcí, 1942-44 přednosta odboru ministerstva hospodářské obnovy. Zahynul při německém náletu na Londýn.