Kříž Alois, 13. 3. 1881 Doubravany u Jičína – 13. 3. 1945 Terezín, novinář a politik. Původním povoláním krejčí. Od začátku 20. století činný v české sociální demokracii. 1905 založil první český sociálně demokratický časopis v Liberci Ještědský obzor a stal se jeho odpovědným redaktorem; 1911 odešel do Českých Budějovic, kde redigoval časopis Jihočech a jako župní důvěrník organizoval činnost zdejší české sociálně demokratické strany. V říjnu-listopadu 1918 místopředseda revolučního národního výboru, od 1919 člen městského zastupitelstva v Českých Budějovicích. 1920–29 poslanec, 1929–39 senátor Národního shromáždění, kde se výrazně angažoval pro hospodářské a sociální zájmy jižních Čech; první místopředseda Jihočeského národohospodářského sboru, místopředseda Povltavského elektrárenského svazu a člen správní rady Jihočeských elektráren. Za německé okupace spolupracoval s domácím odbojem; 12. 1. 1945 zatčen gestapem a uvězněn v terezínské Malé pevnosti, kde zahynul.