Kreibich Karl, 14. 12. 1885 Cvikov – 2. 8. 1966 Praha, německý novinář a politik. Od 1902 funkcionář Sociálně demokratické dělnické strany Rakouska na Liberecku, od 1909 krajský vedoucí mládeže a člen krajského stranického vedení; 1906-11 redaktor týdeníku Freigeist, 1911-13 redaktor, 1913-14 šéfredaktor deníku Vorwärts v Liberci; čelný představitel tzv. liberecké levice. V létě 1914 se jako jeden z mála rakouských sociálně demokratických vůdců postavil proti válce a nacionalistickým vášním. 1919-20 hlavní reprezentant levice ve vedení Německé sociálně demokratické strany dělnické v ČSR; na slučovacím sjezdu v listopadu 1921 převedl tuto frakci do Komunistické strany Československa. 1921-24 místopředseda výkonného výboru, 1925-29 člen ústředního výboru a 1927-29 politického byra KSČ. 1924 delegát V. kongresu Komunistické internacionály, kde se vyslovil proti bolševizaci komunistických stran.  1927-33 redaktor časopisu Komunistická internacionála a editor německého vydání Leninových spisů v Moskvě, po návratu do ČSR 1933-34 redaktor listu Vorwärts, 1934-38 listu Rote Fahne. 1920-29 poslanec, 1935-39 senátor Národního shromáždění. V prosinci 1938 odešel do Londýna, kde byl 1941-45 členem Státní rady čs. za KSČ. V prvních poválečných letech se věnoval ideologické práci; 1950-52 čs. velvyslanec v Moskvě. Na počátku 50. let protestoval proti represivním praktikám komunistického režimu v Československu, a proto byl nucen odejít do ústraní. Zabýval se dějinami českého a německého socialistického hnutí v českých zemích i historií dělnického tisku v Čechách (Počátky českého dělnického tisku, 1951) a napsal memoárovou knihu Těsný domov – širý svět (1968). Další část vzpomínek, která se kriticky vyrovnává s politikou Gottwaldova vedení KSČ ve třicátých až padesátých letech, zůstala nevydána v rukopisu.