Kotrlý Josef, 4. 7. 1903 Bludov u Šumperka – 26. 10. 1973 Sutton (Quebec, Kanada), právník, politický činitel a diplomat. Vystudoval práva na Karlově univerzitě v Praze a od začátku 30. let působil nejprve jako advokátní koncipient, posléze jako samostatný advokát v Náchodě. Od studentských let byl politicky činný v sociálně demokratické straně a v Dělnické akademii; 1936 se stal členem představenstva nakladatelství Družstevní práce. Za 2. světové války se aktivně účastnil domácího odboje ve východních Čechách; 1943-44 nacisty vězněn. Koncem dubna 1945 se podílel na ustavení České národní rady a jako reprezentant sociálně demokratické strany byl zvolen jejím místopředsedou; v následujících dnech patřil k vedoucím politickým aktérům květnového povstání 1945; účastnil se jednání s německým vojenským velením a 8. 5. 1945 spolupodepsal dohodu o kapitulaci německých branných sil v Praze. V květnu-červnu 1945 místopředseda Zemského národního výboru v Čechách (za ČSSD), záhy však musel na sovětský nátlak odstoupit. 1945-48 čs. generální konzul v Kanadě, kde po únorovém převratu 1948 zůstal v exilu; pracoval nejprve v pojišťovnictví, později se na své farmě věnoval lesnímu hospodářství. Řadu let stál v čele Čs. národního sdružení v Montrealu. Spoluautor dokumentárně vzpomínkové publikace Pražské povstání 1945 (Washington 1965, reedice Praha 1995).