Kořínková Květoslava, *10. 7. 1940 Český Brod, dopravní expertka, ekonomka a politička; manželka Antonína Peltráma. 1967 absolvovala Vysokou školu dopravní v Žilině a 1980 externí aspiranturu na Vysoké škole ekonomické v Praze. 1957-64 tranzitérka, posléze vedoucí nákladového obvodu železniční stanice Český Brod; 1964-71 pracovnice Výzkumného ústavu dopravního v Praze, 1972-89 ministerstva dopravy ČSSR. Od 3. 12. 1989 do 27. 6. 1990 ministryně-předsedkyně Výboru lidové kontroly ČSSR, resp. ČSFR, od 27. 6. 1990 do 2. 7. 1992 ministryně kontroly ČSFR; do 1990 bezpartijní, 1990-91 členka Občanského fóra, 1991-93 Občanského hnutí. 1989-92 předsedkyně Českého svazu vědecko-technických společností. 1992-93 ředitelka kombinovaných doprav Železniční spedice Českých drah v Praze. Od 1994 členka, 1995-97 místopředsedkyně, od 1999 členka předsednictva České strany sociálně demokratické, 1996-98 její odborná mluvčí pro resort dopravy, 1999-2003 předsedkyně ústřední dopravní komise ČSSD; 2001-2003 místopředsedkyně, od 2003 předsedkyně Klubu seniorů ČSSD, od 2002 zástupkyně ČSSD v Evropské seniorské organizaci při Evropském parlamentu. 1994-96 členka obvodního zastupitelstva MČ Praha 5, 1994-2002 členka zastupitelstva hlavního města Prahy, 1996-98 poslankyně Parlamentu ČR. Od září 1998 do konce roku 2000 generální inspektorka Českých drah. Od 2002 vedoucí katedry veřejné správy Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů v Praze. –  Autorka četných článků a studií v odborném tisku, zvláště v časopise Doprava; spoluautorka učebnic pro střední odborné školy dopravní (Doprava I-II,  1984-85; Přeprava I, 1986).