Körber Vilém, 5. 8. 1845 Praha – 11. 12. 1899 Praha, novinář a politik, teoretik anarchismu a průkopník družstevnictví. V červnu 1869 připravil spolu se svým mladším bratrem Čeňkem Körberem (1849-1886) pumový atentát před budovou pražského policejního ředitelství. Od začátku 70. let organizoval svépomocné hnutí mezi českým dělnictvem a postupně redigoval a vydával řadu časopisů, z nichž největší vliv (zejména mezi horníky a dělníky na severu Čech) měl Věk svobody (1883-88, od 1888 pod názvem Nový věk svobody). V 80. letech byl činný v Českoslovanské sociálně demokratické straně, v prosinci 1891 byl však z ní pro své anarchistické postoje vyloučen. 1889 se zúčastnil pařížského kongresu II. internacionály a hainfeldského sjezdu rakouské sociální demokracie; významně se podílel na přípravách oslav 1. máje 1890. V 90. letech organizoval anarchistické hnutí v severních Čechách (1897 založil Politický spolek neodvislých socialistů), vydával a redigoval časopisy Omladina, Volné listy a Předvoj. Za svou politickou činnost byl několikrát vězněn; naposled zatčen 1899, porotním soudem v Mostě však osvobozen. Autor řady brožur a letáků (Ethický anarchismus; Proveditelnost anarchie; Kam spěje sociální demokracie). – Na Körberův politický a novinářský odkaz pak navázal jeho syn Čeněk Körber (1897-1951).