Komárek Valtr, *10. 8. 1930 Hodonín, ekonom, prognostik, politik. Narozen jako nemanželské dítě, posléze osvojen a vychován dělnickou rodinou Komárkovou. Pro židovský původ biologické matky byl 1942 transportován do koncentračního tábora, ale 1943 vrácen k přešetření a potom až do konce války ukrýván. 1946 vstoupil do KSČ. 1949 maturoval na gymnáziu a 1949-54 vystudoval Moskevský státní ekonomický institut a Vysokou školu ekonomickou v Praze. 1954-58, 1960-64 a 1967-68 pracovník Státní plánovací komise, 1958-60 Výzkumného ústavu národohospodářského plánování; od 1962 docent VŠE. 1964-67 poradce  kubánského ministra průmyslu. 1968-70 generální sekretář Hospodářské rady vlády ČSSR  a člen komise předsednictva ústředního výboru KSČ pro vypracování nové realizační směrnice hospodářské politiky KSČ. 1970-71 poradce vlády ČSSR, 1971-78 poradce ministra-předsedy Federálního cenového úřadu; 1978-84 vědecký pracovník Ekonomického ústavu ČSAV. 1984 zakladatel a 1984-86 ředitel Kabinetu prognóz ČSA, 1986–92 ředitel Prognostického ústavu ČSAV v Praze; 1988-92 člen korespondent ČSAV, od 1990 profesor VŠE. Ve druhé polovině 80. let se významně podílel na reformních projektech uvnitř oficiálních struktur, především v hospodářské oblasti. Po 17. 11. 1989 vstoupil do aktivní politiky, navázal spolupráci s Občanským fórem a přechodně získal mimořádnou popularitu v široké čs. veřejnosti. Od 10. 12. 1989 do 6. 4. 1990 první místopředseda, od 6. 4. do 27. 6. 1990 místopředseda vlády ČSSR, resp. ČSFR. V lednu 1990 vystoupil z KSČ, 1990-91 člen OF, od 1991 ČSSD. Od června 1990 do prosince 1992 poslanec

Sněmovny lidu Federálního shromáždění, od června 1990 do června 1992 předseda zahraničního výboru této sněmovny. 1991-93 člen předsednictva, 1992 volební leader ČSSD. Od jara 2005 významný poradce předsedy vlády Paroubka. Přední oponent Klausovy koncepce ekonomické transformace, stoupenec postupné transformace s výrazným sociálním akcentem. 1993 odešel z politického života. Autor řady odborných i publicistických knih, mj.: Struktura československé ekonomiky (1985), Souhrnné prognózy vývoje československé společnosti a ekonomiky do roku 2010 (s kolektivem, 1988), Prognóza a program (1990), Ohrožená revoluce (1991), Mé pády a vzestupy (1992), Kronika zoufalství a naděje. Historický román z 20. století (2004).