Kohák Erazim, *21. 5. 1933 Praha, filosof. Syn národně socialistického novináře a politika Miloslava Koháka (1903-1996), předního činitele domácího odboje za 2. světové války. 1948 emigroval s rodiči do USA, kde vystudoval filosofii a teologii na Yaleské univerzitě. 1960-94 přednášel na Bostonské univerzitě, od 1972 její řádný profesor; od 1991 profesor filosofie na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 2001-05 člen Rady České televize. Od dubna 2005 předseda občanského sdružení Eurostudy. Zabývá se metafyzikou, etikou a filosofickou ekologií, středoevropskou humanistickou tradicí a filosofickým odkazem T. G. Masaryka a Jana Patočky. Zvláštní pozornost věnuje problematice svobody a odpovědnosti člověka; demokracii chápe jako výraz i oporu společenské emancipace k plné lidskosti. V originální morální ekologii apeluje na lidskou zodpovědnost za vlastní mravní úroveň a kritizuje dominantní vztah člověka k přírodě. Autor řady filosofických monografií a esejistických knih (Idea and Experience, 1978; The Embers and the Stars, 1984; Život v pravdě a moderní skepse, 1991; Člověk, dobro a zlo, 1993; Jan Patočka. Filosofický životopis, 1993; Průvodce po demokracii, 1997; Poutník po hvězdách, 2001; Orbis bene vivendi, 2001). V 70. a 80. letech se výrazně angažoval v exilové Čs. sociální demokracii (1973 zvolen členem ústředního výkonného výboru, 1983 členem představenstva), reprezentoval její zemskou organizaci v USA a od 1978 patřil ke kmenovým autorům exilového Práva lidu. Podílel se na přípravě programových dokumentů strany a iniciativně se účastnil diskusí o různých ideových i historických otázkách (mj. se zasazoval za objektivní zhodnocení osobnosti a role B. Laušmana).