Klein Robert, 4. 7. 1885 Poděbrady – 25. 7. 1941 Buchenwald, odborový předák a politik. Od mládí pracoval v sociální demokratické straně a jejích odborech; 1919-39 tajemník Jednotného svazu soukromých zaměstnanců. 1920-39 poslanec Národního shromáždění. Koncem roku 1920 vystoupil se skupinou odborových činitelů z Čs. sociálně demokratické strany dělnické a 1921-23 patřil k představitelům centristické Neodvislé radikální sociálně demokratické strany, 1923-24 Socialistického sjednocení. 1924 se vrátil do čs. sociální demokracie; 1927-38 člen jejího ústředního výkonného výboru, 1937-38 představenstva. Ve 30. letech organizoval pomoc německým a rakouským sociálně demokratickým emigrantům v Československu. 1. 9. 1939 zatčen gestapem a poslán do koncentračního tábora Buchenwaldu, kde 1941 zahynul.