Kleiber Richard, 27. 3. 1891 Ivanovice na Hané – 2. 4. 1941 Přerov, učitel a komunální politik. Absolvoval učitelský ústav ve Slezské Ostravě a 1909–14 učil postupně na obecných školách v Kojetíně a Měrovicích nad Hanou. Za 1. světové války narukoval do rakousko-uherské armády, 1915 byl na haličské frontě zajat, 1917 vstoupil do čs. legií v Rusku a prodělal s nimi sibiřskou anabázi. Od 1920 odborný učitel  češtiny, dějepisu a zeměpisu na měšťanské škole, od 1936 ředitel měšťanské školy v Přerově. Od 1920 člen a funkcionář Čs. sociálně demokratické strany dělnické, za niž byl 1927–38 členem městského zastupitelstva a městské rady a 1931–38 starostou města Přerova (funkce se vzdal v lednu 1938 ze zdravotních důvodů).