Klaban František, 10. 7. 1891 Hradec Králové – 10. 5. 1963 tamtéž, politik; otec Slavomíra Klabana. Původním povoláním soustružník (v hradecké filiálce Škodových závodů), později úředník dělnické nemocenské pojišťovny v Hradci Králové. Od mládí činný v sociálně demokratické straně a odborovém hnutí ve východních Čechách; v meziválečném období vedoucí stranický funkcionář královéhradecké župy; 1937 zvolen náhradníkem ústředního výkonného výboru. Za 2. světové války se aktivně účastnil domácího odboje v rámci organizace Obrana národa; 1941 zatčen gestapem a do konce války vězněn v nacistických žalářích. 1945-48 předseda krajského výkonného výboru ČSSD v Hradci Králové a člen ústředního výkonného výboru strany; přední odpůrce Fierlingerovy politické linie, proti níž vystoupil na brněnském sjezdu v listopadu 1947. V únorové krizi 1948 podpořil stanovisko V. Majera; vzápětí byl zbaven všech funkcí a vyloučen ze strany. 1950 zatčen, 1951 v politickém procesu odsouzen na 12 let do vězení, 1954 v novém procesu byl mu trest zvýšen o dva roky (tj. na 14 let). 1962 s podlomeným zdravím propuštěn a na následky věznění záhy zemřel.