Kebrle František, 14. 4. 1906 Nýřany – 28. 1. 1993, učitel a politický činitel. Pocházel z hornické rodiny; jeho otec Václav Kebrle patřil k aktivistům české sociální demokracie před 1. světovou válkou a za rakousko-uherské monarchie byl opakovaně vězněn. – Od dětství činný v DTJ, od 1925 v sociálně demokratické straně. Absolvent státního učitelského ústavu v Plzni; 1925-33 učil na menšinových školách na Domažlicku, 1933-38 na měšťanské škole v Nýřanech. 1938-45 působil ve vnitrozemí, 1945 se vrátil do západočeského pohraničí. 1945-46 ředitel měšťanské školy a místopředseda správní komise v Nýřanech, 1946-48 okresní osvětový inspektor a současně předseda okresního výkonného výboru ČSSD ve Stříbře. 1948 zbaven po únorovém převratu všech funkcí. V únoru 1949 zatčen a v červnu 1949 odsouzen Státním soudem v Praze ke dvanácti letům těžkého žaláře; v prosinci 1959 propuštěn. 1968 se podílel na přípravách k obnovení ČSSD v západních Čechách a byl činný v K-231. Od 1960 do odchodu do důchodu pracoval jako pomocný dělník.