Kaňka Josef Stanislav (Svobodoslav), 3. 3. 1851 Praha – 2. 4. 1885 Teplice, novinář, průkopník sociální demokracie. Povoláním zámečník; 1874 spoluzakladatel časopisu Budoucnost, 1878-79 redaktor časopisu Organisace, od března 1878 redaktor, od dubna do října 1878 vydavatel Dělnických listů. 11. 11. 1877 promluvil na pohřbu Karla Sabiny. 7. 4. 1878 se zúčastnil břevnovského ustavujícího sjezdu Českoslovanské sociálně demokratické strany a byl zde zvolen členem jejího čtyřčlenného ústředního výkonného výboru. V lednu 1879 odsouzen ke dvěma měsícům těžkého žaláře, po propuštění přesídlil do Teplic. Z aktivní politické a žurnalistické činnosti ho posléze vyřadilo onemocnění tuberkulózou, které 1885 podlehl.