Johanis Václav, 26. 2. 1872 Praha – 18. 6. 1939 Praha, odborový činitel, novinář a politik. Původním povoláním obuvník; organizátor odborového svazu obuvnických dělníků (zasloužil se o vybudování jejich nemocenského pojištění) a redaktor časopisu Obuvník. 1907-11 poslanec rakouské říšské rady. 1918 člen Národního výboru čs.; po převratu v říjnu 1918 krátce spravoval pražské policejní ředitelství. 1918-39 ředitel Ústředního svazu nemocenských pojišťoven; 1918-20 člen Revolučního národního shromáždění, 1920-29 poslanec, 1929-39 senátor senátu Národního shromáždění; od května do září 1920 ministr pro zásobování lidu. Významně s podílel na úpravách nemocenského pojištění a na přípravě zákona o dělnickém invalidním a starobním pojištění, přijatého 1924. Autor několika publikací (Poučení o nemocenském, úrazovém, invalidním a starobním pojištění, 1925).