Jíra Jaroslav, 4. 11 1896 Častrov u Pelhřimova – 2. 2. 1968 Paříž, novinář, publicista a překladatel. Vystudoval filosofii a dějiny umění na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Ve 20. letech měl úzké vztahy k literátům a výtvarníkům z okruhu Devětsilu a umělecké avantgardy vůbec; patřil k přátelům J. Seiferta, K. Teiga a Toyen. Člen sociálně demokratické strany a spolupracovník jejího tisku. Od počátku 30. let žil v Paříži, kde působil jako zpravodaj Čs. tiskové kanceláře. Ve Francii prožil i  2.světovou válku, po únoru 1948 zde zůstal v exilu a posléze se stal dopisovatelem kulturní redakce rozhlasové stanice Svobodná Evropa. Ve svých článcích a esejích se věnoval modernímu českému i francouzskému umění a napsal vzpomínky na své návštěvy v ateliérech slavných malířů. Spolupracoval s exilovou ČSSD, do jejíhož jubilejního sborníku  Osmdesát let  Československé sociální demokracie (1958) a přispěl syntetickou statí Československá sociální demokracie a tradice naší kultury.