Jičínský Zdeněk, *26. 2. 1929 Ostřešany (okres Pardubice), právník a politik. 1948-52 vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kde 1952-54 působil jako asistent. 1951-70 člen KSČ; 1954-64 přednášel na Vysoké škole stranické ústředního výboru KSČ, 1959-60 člen komise ústředního výboru KSČ a Národní fronty pro přípravu nové ústavy. 1964-68 docent, od 1969 profesor Právnické fakulty UK; specialista v oboru ústavního práva a teorie státu a práva. V 60. letech se aktivně podílel na úsilí o reformu a postupnou demokratizaci socialistického politického systému a 1968 na právní přípravě federativního uspořádání ČSSR (člen vládní odborné komise). Od 10. 7. 1968 do 26. 11. 1969 poslanec, od 1. 8. 1968 do 25. 9. 1969 předseda státoprávní komise, od 4. 12. 1968 do 25. 9. 1969 místopředseda České národní rady; od 23. 1. do 26. 11. 1969 zároveň poslanec Sněmovny národů Federálního shromáždění. Na podzim 1969 donucen odejít z politického života a po vyloučení z KSČ na jaře 1970 i z právnické fakulty. 1971-77 právník České státní pojišťovny, 1979-89 Mototechny Praha. V 70. a 80. letech publikoval v samizdatu a v zahraničí; 1977 podepsal Chartu 77 (poté dva roky bez zaměstnání). V listopadu a prosinci 1989 se jako čelný představitel Občanského fóra účastnil jednání mezi opozicí a oficiální politickou reprezentací. Od 28. 12. 1989 do 31. 12. 1992 poslanec Sněmovny národů Federálního shromáždění, od prosince 1989 do června 1990 místopředseda, od června 1990 do června 1992 první místopředseda Federálního shromáždění; 1989-91 člen Občanského fóra, 1991-92 Občanského hnutí, od jara 1992 Čs. ociální demokracie (od 1993 České strany sociálně demokratické). Obhájce právní kontinuity předlistopadového a polistopadového Československa a zachování čs. federace. 1993-2002 předseda ústřední právní komise ČSSD. 1996 se stal odborným mluvčím ČSSD pro oblast legislativy; od června 1996 do června 2002 a od 2003 poslanec Parlamentu ČR. Autor řady právnických, politologických i dokumentárně memoárových děl, například: Otázky socialistického práva a zákonnosti (s J. Boguszakem, 1964), Politická ideologie buržoazní ČSR I-II (1965), Teorie státu a práva I-II (s kolektivem, 1968), Vznik České národní rady v době Pražského jara a její působení do podzimu 1969 (Kolín nad Rýnem 1984, Praha 1990), K vývoji právnického myšlení v Československu v 60. letech (1991), Československý parlament v polistopadovém vývoji (1993), Problémy české politiky (1993). Činný též publicisticky (od poloviny 90. let politický komentátor deníku Právo).