Ješina Čestmír, 17. 6. 1924 Rapotice – 18. 1. 2001 Washington-Arlington (USA), politolog, publicista a politický činitel. 1945-48 studoval práva na Karlově univerzitě a politicky se exponoval v řadách sociálně demokratického studentstva; 1946-48 člen ústřední komise mládeže ve vlasti, od 1948 v exilu. 1958 graduoval v oboru politických věd na Oxfordské univerzitě, 1970 na George Washington University v USA. Od 1948 aktivně činný v exilové ČSSD; 1948-83 člen, poté náhradník ústředního výkonného výboru, 1974-83 člen představenstva exilové strany; od 1974 člen výboru Rady svobodného Československa. V 50. – 60. letech blízký spoluracovník V. Majera. Spolupracovník časopisů Demokracie a socialismus a Perspektivy; spoluautor sborníků Osmdesát let československé sociální demokracie 1878-1958 (1958), Sozialdemokratie und Systemwandel. Hundert Jahre tschechoslowakische Erfahrung (1978) a Léta mimo domov (1996